Uluslararası Kuruluşlar / Örgütler

ilo-webILO; (International Labour Organisation - Uluslararası Çalışma Örgütü) ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmeyi amaçlayan uluslararası kuruluştur.
Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunmaktadır.

Türkiye, 1932'de Milletler Cemiyeti'ne katılmakla kuruluşun üyesi olmuştur

Add a comment

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (United Nations, Economic Commission For Europe- ECE)
MERKEZ
Palais des Nations
CH- 1211 Geneva 10
Switzerland
Tel: 41-22-917-1234
Fax:41-22-917-0036
Genel Sekreter : Yves BERTHELOT
Kullanılan Diller: İngilizce, Fransızca, Rusça Add a comment

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) İngilizce: World Customs Organization (WCO)

1952 yılında resmi olarak kurulan Gümrük İşbirliği Konseyi, ilk toplantısını üyesi olan 17 Avrupa ülkesi ile 26 Ocak 1953 yılında Brüksel’de yapmıştır.

Türkiye’nin Gümrük İşbirliği Konseyi’ne katılımına dair anlaşma 29.01.1953 tarihli ve 8321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gümrük İşbirliği Konseyi, 1994 yılında Dünya Gümrük Örgütü adını almıştır. Şu anda 150 üyesi olan bu örgüt, uluslararası ticaretin % 95’inden fazlasının işleyişinden sorumludur. Add a comment

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) İngilizce: World Trade Organization  (WTO)

1947-48’de Havana’da toplanan 50’ye yakın ülke temsilcisi uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi amacıyla bir araya gelmişler ve “geçici olarak” Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) imzalanmıştır. Geçici olarak ortaya çıkan GATT daha sonra sürekli bir kuruluş haline gelmiştir.

Mal ticaretine ilişkin çok taraflı kuralları belirleyen GATT’ın temel amacı üye devletlerin birbirleriyle adil ve tam rekabet koşulları altında ticaret yapabilecekleri serbest ve açık bir ticaret sistemi oluşturmaktır. GATT içerdiği kurallar itibariyle temelde dört ilkeye dayanmaktadır. Bu dört temel ilke; gümrük vergilerinin indirilerek konsolide edilmesi, en çok kayrılan ülke kaydı, uygulamada şeffaflığın sağlanması ve ulusal düzeyde ayırımcılık yapma yasağı olarak özetlenebilir.

GATT kapsamında 1947-1993 yılları arasında sekiz çok taraflı ticaret müzakeresi (round) yapılmıştır.

Add a comment

NATO'nun ingilizce resmi adı: North Atlantic Treaty Organization,
Fransızca resmi adı (OTAN): Organisation du Traité de l'Atlantique Nord,
ve Türkçe resmi adı: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'dür.
Resmen açıklanmasa da II. Dünya Savaşı sonrası oluşan politik ayrımda, İngiliz Lord Ismay'ın deyişi ile "Rusları dışarıda, Almanya'yı alaşağı edilmiş halde ve ABD'yi içeride" tutmak için kurulmuştur. Yani amaç salt SSCB'ye karşı güvenlik değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için ABD'nin katkı koymasını sağlamak, Almanya'nın yeniden silahlandırılmasını bölgeye tehdit oluşturmadan gerçekleştirmektir. Soğuk Savaş döneminde Batı İttifakı olarak da bilinirdi. Çünkü bilindiği gibi o dönemde ABD kongresi ve kamuoyu ülkenin Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilere karışmasını istemiyordu.

Add a comment