BES (Bireysel Emeklilik Sistemi)

BES Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

Bireysel emeklilik sisteminde giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak koşulu ile emekliliğe hak kazanılabilmektedir.

Add a comment

Emeklilik sözleşmesi, emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği sürece, varsa blokaj süresi tamamlandıktan sonra katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Add a comment

Katılımcı giriş bilgi formunu ve teklif formunu doldurarak imzalar. İmzalı formların birer örneği derhal katılımcıya verilir. WEB sitesi ya da çağrı merkezi aracılığı ile düzenlenen sözleşmelerde, gerekli bilgilerin verildiğini çağrı merkezi ya da elektronik imza aracılığı ile teyit alınır. Şirket onay işlemini müteakip 5 iş günü içinde giriş bilgi formunu ve teklif formunu katılımcı tarafından tercih edilen yöntemle gönderir. (e-posta, posta, faks)

Add a comment

Müsteşarlıkça uygun görülen emeklilik planları ve fonlar WEB sitesi ya da çağrı merkezi aracılığı ile satın alınabilmektedir. Bu sözleşmelerin yürürlüğe girebilmesi için katılımcıdan çağrı merkezi ya da elektronik imza aracılığı ile kendisine gerekli bilgilerin verildiği yönünde teyit alınması gerekmektedir.

Add a comment

Emeklilik şirketleri ile irtibata geçilerek lisanslı bir bireysel emeklilik aracısı ile yüz yüze görüşerek ya da çağrı merkezi ve WEB sitesi aracılığı ile sözleşme alınabilmektedir.

Add a comment

Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir.

Bireysel emeklilik sözleşmesi: Bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi: Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi: Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen bir sözleşmedir.

Add a comment