Türkiye Cumhuriyeti

Ulu Önder Atatürk'ün fazla bilinmeyen fotoğraflarından oluşan dört galerimizden dördüncüsü bu konuda;

Add a comment

Ulu Önder Atatürk'ün fazla bilinmeyen fotoğraflarından oluşan dört galerimizden üçüncüsü bu konuda;

Add a comment

Ulu Önder Atatürk'ün fazla bilinmeyen fotoğraflarından oluşan dört galerimizden ikincisi bu konuda;

Add a comment

Ulu Önder Atatürk'ün fazla bilinmeyen fotoğraflarından oluşan dört galerimizden birincisi bu konuda;

Add a comment

ogretmen ataturk*Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. 01.03. 1923.

* Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.(1924)

* Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (25.08.1924, Öğretmenler Birliği Kongresi Üyelerine.)

Add a comment

ogretmen ataturkTürkiye'de Öğretmenler Günü
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Add a comment